I Ogólnopolski Turniej Talentów SOS - Kraków, kwiecień 2013