Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji PublicznejAktualności szkolne 2017/2018


9.10.2017
KONKURS Ochrona środowiska w moim mieście
Foto
Zadaniem uczestnika jest wykonanie albumu lub prezentacji multimedialnej zawierających: ilustracje i zdjęcia wykonane przez uczniów wraz z opisami prezentującymi wyniki obserwacji, własne wnioski i zdobytą wiedzę na temat Ochrony środowiska w moim mieście – wybrane aspekty.

W albumie / prezentacji uczniowie prezentują wiedzę zdobytą na podstawie własnych obserwacji, informacje zdobyte na zajęciach, wiedzę zdobytą z publikacji przyrodniczych lub stron internetowych np. Urzędu Miasta, WIOŚ. Obowiązkowym elementem jest uwzględnienie niskiej emisji w mieście. Format prac nie większy niż A3, technika, objętość dowolna.

Termin realizacji: prace należy dostarczyć do dnia 3 listopada 2017 r. do opiekuna SK LOP p. Agnieszki Muszyńskiej – Dral. Więcej informacji o regulaminie konkursu u opiekuna SK LOP.9.10.2017
Festiwal Piosenki i Wiersza Przyrodniczo – Ekologicznego promujących piękno przyrody
Foto
Liga Ochrony Przyrody Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza dwuetapowy konkurs piosenki i wiersza o tematyce przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich placówek oświatowych (wszystkie kategorie wiekowe).

Kryteria oceny: wartość merytoryczna piosenek, ze szczególnym uwzględnieniem słów, melodii, poziom wykonania, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość i efekty(piosenka); poprawność językowa, oryginalność zaprezentowania tematu, ogólny wyraz artystyczny (wiersz).

Termin realizacji: piosenkę lub wiersz w formacie mp3 należy przesłać drogą elektroniczna na adres: loprze@poczta.fm do 10 listopada 2017 r.

Więcej informacji o konkursie u opiekuna SK LOP p. Agnieszki Muszyńskiej–Dral

Aktualności szkolne 
Aktualności sportowe 2017/2018


11.10.2017
I miejsce V Liceum Ogólnokształcąego w Rzeszowie w Rejonowej Licealiadzie w biegach przełajowych 10x800 m chłopców. Leżajsk
Foto
Skład drużyny:
1. Dawid Graca 2C LO
2. Bartosz Gorzynik 1C LO
3. Jacek Kostrzycki 1C LO
4. Wojciech Byś 1C LO
5. Kamil Kawalerski 3D LO
6. Konrad Bernal 1C LO
7. Marcin Dzimira 2C LO
8. Damian Tereszkiewicz 2C LO
9. Jakub Przydział 2C LO
10. Karol Sokół 2C LO
11.10.2017
I miejsce V Liceum Ogólnokształcąego w Rzeszowie w Rejonowej Licealiadzie w biegach przełajowych 10x800 m dziewcząt. Leżajsk
Foto
Skład drużyny:
1. Katarzyna Przydział 1C LO
2. Kinga Węgrzyn 1C LO
3. Izabela Tomusiak 2C LO
4. Monika Szałańska 1C LO
5. Barbara Rudnik 1C LO
6. Anna Kotlińska 3D LO
7. Anita Ząbik 2C LO
8. Angelika Kabała 3D LO
9. Natalia Grochala 2C LO
10. Emilia Czapka 2C LO
11. Kamila Olejarka 3D LO
12. Jadwiga Kurdziel 3D LO
Aktualności sportowe