Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w RzeszowieUczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty szkolne
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Rzeszowie1) Statut
Tekst jednolity statutu według stanu na dzień 1 września 2016 r.
Pobierz plik Statut2016.pdf (951KB)


2) Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów zawarty jest w ROZDZIALE X Statutu Szkoły
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Pobierz plik Raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf (3300KB)

Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej
Wniosek o duplikat legitymacji szkolnejWniosek o duplikat świadectwa szkolnego absolwenta
Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego absolwenta