Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w RzeszowieUczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji Publicznej


Egzamin gimnazjalny 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat o przyborach

Komunikat o harmonogramie (strona 2)


Terminy egzaminu gimnazjalnego 2017


a) część humanistyczna-19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie-godz.9:00
- z zakresu języka polskiego-godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza-20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych-godz. 9:00
- z zakresu matematyki-godz. 11:00

c) język obcy nowożytny-21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym-godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym-godz. 11:00


Przydatne materiały