Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i Rodziców

Prezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka


Biuletyn Informacji Publicznej 

WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO
EPITAFIUM DLA JACKA KACZMARSKIEGO
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rzeszowa i woj. podkarpackiego do udziału w Konkursie Piosenki Jacka Kaczmarskiego.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Jacka Kaczmarskiego

Karta zgłoszenia.doc

Krótki rys biograficzny Jacka Kaczmarskiego

Pragniemy także poinformować Państwa, iż podjęliśmy starania o to, aby nasz konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wpisywane na świadectwie ukończenia gimnazjum, a następnie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu (na podst. art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991  r. O systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).