Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w RzeszowieUczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji PublicznejKonkursy 2016/2017


Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej


Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2016/2017 - wymagania konkursowe

Szkolne konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

23.01.2017
Szkolny konkurs polonistyczny pod hasłem Z frazeologią za pan brat
Foto
Cele konkursu:
1. Inspirowanie uczniów do rozwijania uzdolnień humanistycznych.
2. Pogłębianie zainteresowań literaturą oraz językiem ojczystym.
3. Rozwijanie kreatywności.
Organizacja konkursu:
1. Uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjum.
2. Forma konkursu - test sprawdzający znajomość związków frazeologicznych oraz opowiadanie zainspirowane jednym z nich.
3. Zakres materiału: związki frazeologiczne pochodzące z mitologii greckiej (Mitologia grecka Jana Parandowskiego), Biblii oraz związki frazeologiczne związane z częściami ludzkiego ciała.
4. Sprawdzane umiejętności: znajomość źródła danego związku pochodzącego z BibliiMitologii oraz ich współczesnego znaczenia w języku polskim, pisanie opowiadania z dialogiem.
5. Czas trwania: 90 minut.
6. Termin konkursu: 23 marca 2017 r.
7. Organizator: Lucyna Bialic


11.12.2016
KONKURS ORTOGRAFICZNY O PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY
Foto
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.
2. Posiada formę dyktanda.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
klasowego i szkolnego.
4. Etap klasowy przeprowadzony będzie przez nauczycieli uczących w danej klasie.
5. Etap szkolny, finałowy przeprowadzony będzie przez opiekuna konkursu panią mgr Nataszę Prokop.

6. Terminy:
a) klasowy - grudzień 2016 r.
b) finał - luty 2017 r.
7. Jury konkursu: Natasza Prokop, Renata Kuzicka, Urszula Górecka.
8. Dla zwycięzców, oprócz tytułowego pióra, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

N.P.


9.11.2016
Podsumowanie V edycji Konkursu Czytelniczego Mistrz Pięknego Czytania
Foto
W dniach 8 i 9 listopada 2016 roku w czytelni szkolnej odbyła się V edycja konkursu czytelniczego Mistrz Pięknego Czytania. W związku z tym, że rok 2016 ogłoszony został rokiem Henryka Sienkiewicza, młodzież biorąca udział w konkursie czytała wybrane fragmenty utworów naszego wybitnego noblisty.
Do konkursu zgłosiło się 11 uczniów z liceum i 25 gimnazjalistów. W jury konkursu dla liceum zasiadali: mgr Wojciech Wilk, mgr Dorota Pasternak i mgr Urszula Górecka. Występy gimnazjalistów oceniały panie: mgr Elżbieta Ostrowska i mgr Anna Długosz. Widownię zapełnili uczniowie z klasy 1c LO (8 listopada) oraz z klas 3b GS, 3c GS i 1f LO (9 listopada).
Jury konkursu licealnego w dniu 8 listopada 2016 roku przyznało uczestnikom:
I miejsce - Ewelina Chamot z klasy 1c
II miejsce - Paulina Worek z klasy 2b
III miejsce - Iwona Bocoń z klasy 3c
Wyróżnienie otrzymał Patryk Woźny z klasy 2b.
Foto
Jury konkursu gimnazjalnego w dniu 9 listopada 2016 roku przyznało:
I miejsce - Robert Brzechowski z klasy 2a
II miejsce - Jakub Woźniak z klasy 1a
III miejsce = Amelia Probachta z klasy 2b
Wyróżnieni zostali: Sebastian Ignaczak z klasy 1c i Daria Kopeć z klasy 3b.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Laureatom konkursu oprócz dyplomów zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy naszej szkole. Całość konkursu Mistrz Pięknego Czytania prowadziły uczennice: Aleksandra Kot z klasy 2c LO i Sandra Bojarska z klasy 3b GS. Fotografie dokumentujące to wydarzenie zostały wykonane przez: mgr E. Bazan i ucznia Karola Cisło z klasy 2c LO.
Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować naszą szkołę w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania, organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i Radio Rzeszów.

Równocześnie z konkursem czytelniczym został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na ilustrację dowolnej książki Henryka Sienkiewicza.
Jury konkursu w składzie: mgr Anna Długosz i mgr Elżbieta Bazan, przyznało: I miejsce - Mikołaj Olejnik z klasy 1g LO Wyróżnienie - Anna Sigda z klasy 2b LO

Zwycięzcom gratulujemy!

W. Sieczkowska
E. Bazan4.10.2016
KONKURS MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
Foto
Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza uczniów liceum i gimnazjum na czytanie utworów Henryka Sienkiewicza w ramach V  Edycji Konkursu MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz potrzebę dbałości o polszczyznę.

Konkurs odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 r. w czytelni biblioteki szkolnej. Głównym zadaniem konkursowym jest przeczytanie fragmentu dowolnego utworu Henryka Sienkiewicza.

Czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut. Przy ocenie Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę dykcję, poprawność językową oraz stronę emocjonalną przekazu.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłaszać do końca października 2016 r. w bibliotece szkolnej.

Komisja Konkursowa przyzna tytuły Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Finaliści zostaną zgłoszeni do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania, organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie, życząc miłych wrażeń.

Władysława Sieczkowska, Elżbieta Bazan
ARCHIWUM

Archiwum rok szkolny 2015/2016

Archiwum rok szkolny 2014/2015

Archiwum rok szkolny 2013/2014