Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w RzeszowieUczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji Publicznej 
Stypendia 2016-2017Informator o stypendiach
www.mojestypendium.pl


Pliki do pobrania:

Stypendia Młody Inżynier.pdf

Stypendia Szkolne (strona Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa)
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

Wparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i pozagimnazjalnych
http://www.podkarpackie.edu.pl


Stypendia dla wybitnie uzdolnionych 2016-2017.pdf


Stypendia2016.pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA ZA WYNIKI W NAUCE 2016.pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA ZA WYBITNE OSIĽGNIĘCIA 2016.pdf 

Stypendia 2015


Pliki do pobrania:
Stypendia-szkolne-wrzesien-2015.pdf

Pliki do pobrania:
Wniosek-stypendium.pdf

Pliki do pobrania:
Wyprawka-szkolna.pdf

Pliki do pobrania:
Wniosek-Wyprawka-szkolna.pdf


Poniżej zamieszczamy łącza do oficjalnych stron ze szczegółowymi informacjami o stypendiach, o które uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać w tym roku szkolnym. Informacji udziela także Pani pedagog Małgorzata Markowska.


Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
czytaj na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągniecia.pdf

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce.pdf


Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Młody inżynier
czytaj na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa

Pliki do pobrania:
Wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera.pdf

Zaświadczenie o ocenach uzyskanych przez uczniów w III klasie gimnazjum.pdf


Stypendia za wyniki w nauce (Stypendium Dyrektora Szkoły), w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Informacja dotycząca sposobu przekazania stypendium
 
Stypendia 2014

Poniżej zamieszczamy łącza do oficjalnych stron ze szczegółowymi informacjami o stypendiach, o które uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać w tym roku szkolnym. Informacji udziela także Pani pedagog Małgorzata Markowska.

Stypendia szkolne
Wyprawka szkolna
Zasiłki szkolne
Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Młody inżynier
Program Nie zagubić talentu

Zapraszamy także na stronę z wyszukiwarką stypendiów www.mojestypendium.pl oraz www.facebook.com/mojestypendiumpl