Zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie

Zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie
Zarządzenie wewnętrzne nr 68/19/20

dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji zajęć lekcyjnych, korzystania z biblioteki i świetlicy szkolnej, organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach, bezpieczeństwa pracy stołówki szkolnej i wydawania posiłków na terenie  Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie.

Skip to content