Historia szkoły

ZARYS HISTORII SZKOŁY

Pierwsi uczniowie przekroczyli mury naszej szkoły 1 września 1957 r. Była to wówczas Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie, która powstała na nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obrońców Stalingradu (dzisiaj ul. Hetmańska) 38. Wyniki sportowe osiągane przez uczniów oraz zaangażowanie grona pedagogicznego spowodowały, że w 1973 r. decyzją władz oświatowych Rzeszowa placówka uzyskała status szkoły sportowej stopnia podstawowego od klasy IV do VIII. Dziewiątka skupiała dzieci i młodzież uczącą się i uprawiającą piłkę nożną, koszykówkę, akrobatykę i lekkoatletykę z terenu całego miasta.

W celu umożliwienia młodzieży dalszego rozwoju pasji sportowych oraz kontynuacji nauki 1 września 1977 r. utworzono i zlokalizowano w tym samym obiekcie V Liceum Ogólnokształcące. Znaleźli w nim miejsce zarówno absolwenci dziewiątki, jak i inni uczniowie. Z roku na rok wzrastała ilość uczniów V LO. Poszerzała się także oferta szkoły. Obok klas ogólnych o profilu sportowym powstawały klasy o profilach: biologiczno-chemicznym, matematycznym, językowym, humanistycznym i geograficzno-historycznym. W roku 1991 wstrzymano nabór do szkoły podstawowej, a od 1994 r. V LO stało się samodzielną szkołą ponadpodstawową. W 1997 r. szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W roku 2005, w celu kontynuacji tradycji i sukcesów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 9, przy V LO utworzono Gimnazjum Sportowe. W gimnazjum uczą się przyszli lekkoatleci, piłkarze, siatkarze i akrobaci. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

W 2009 r. obok klas sportowych w V LO utworzono klasy mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej, szkoła zmieniła nazwę na V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego. W 2012 r. pojawiła się w szkole nowa dyscyplina – piłka ręczna.

W październiku 2012 r. z okazji Jubileuszu 35 – lecia V LO, został ufundowany przez Radę Rodziców nowy sztandar szkoły

W listopadzie 2016 r. została oddana do użytku długo oczekiwana pełnowymiarowa trzysegmentowa hala sportowa z pełnym zapleczem magazynowo – sanitarnym oraz siłownią i salą fitness.

W 2017 r. na bazie Gimnazjum Sportowego powstała Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33, decyzją władz miejskich Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zmienił nazwę na Zespół Szkół Sportowych.

1 września 2019 r.  do Zespołu Szkół Sportowych decyzją władz miasta został włączony Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, który wzbogacił bazę szkoły o kolejne obiekty sportowe – „Orliki” czyli boiska wielofunkcyjne na terenie miasta Rzeszowa.

Zespół Szkół Sportowych to szkoła, w której kształcenie ogólne połączono z ideami walki fair play obowiązującym w sporcie. Poczucie zdrowej rywalizacji i wzajemnego poszanowania procentuje pozytywną atmosferą panującą w szkole, dzięki której każdy może realizować swoje pasje i zainteresowania. Ambicją szkoły było i jest osiąganie przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce oraz wychowanie ich na dojrzałych obywateli nowoczesnego społeczeństwa.

DYREKTORZY SZKOŁY:

Stanisława Klinowska

1957-1960

Józef Brzeżański

1960-1967

Zbigniew Tołoczyński

1967-1969

Józef Kłeczek

1969-1970

Lidia Połomska

1970-1972

Augustyn Ochęduszko

1972-1976

Jan Franecki

1976-1979

Aleksander Kuliński

1979-1985

Jan Franecki

1985-1990

Jan Kurp

1990-1995

Waldemar Łępa

1995-1996

Jan Stanisz

1996-2004

Jolanta Miąsik

2004-2009

Wojciech Wilk

2009-

Skip to content