Kontakt

Zespół Szkół Sportowych

Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Hetmańska 38
35-045 Rzeszów

  • Telefony:

    Sekretariat dyrektora 177482094
    Sekretariat uczniowski 177482100
    Portiernia 177482096

email: sekretariat@zso2.resman.pl

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.30

godziny przyjęć:

Wojciech Wilk dyrektor szkoły: środa 9.00 – 10.00, 15.00 – 16.00
Elżbieta Ostrowska wicedyrektor szkoły d.s dydaktyczno – wychowawczych: czwartek 15.00 – 16.00
Grzegorz Gross wicedyrektor szkoły d.s sportowych: poniedziałek 15.00 – 16.00

Wicedyrektor  do spraw dydaktyczno- wychowawczych

177482105

Wicedyrektor do spraw sportu

177482103

Sekretariat

177482100, 177482094

Księgowość

177482108, 177483934

Kierownik Gospodarczy

177482104

Kadry

177482098

Kuchnia

177482095

Biblioteka

177482106

Higenistka szkolna

177482109

Świetlica szkolna

177482110

Portiernia szkolna

177482096

Portiernia  hala sportowa

177482097

Psycholog szkolny

177483939

Pedagog szkolny

177482101

Koordynator imprez sportowych

177483933

Dojazd do szkoły

do ul. Hetmańskiej

autobusy linii: 5, 6, 8, 12, 13, 26, 34, 37;

do ul. Dąbrowskiego

autobusy linii: 0, 3, 11, 15, 18, 23, 28, 30, 33, 36, 38, 39, 45, 59.

Skip to content