Matura 2021

Matura 2023 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
........................................................

Deklaracje maturalne
2023

E-DEKLARACJA

1. Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą
będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

2. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

3. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

1. Identyfikator szkoły: 186301 - 06104

2. PESEL ucznia

pobierz i zapisz na dysku komputera formularz deklaracji maturalnej zgodny z obowiązującym wzorem.

Wypełnij deklarację i zapisz zmiany.

Plik należy wydrukować na jednej kartce DWUSTRONNIE, podpisać i wydruk dostarczyć do wychowawcy klasy.

Plik należy wysłać do sekretariatu szkoły na adres email:

sekretariat@zso2.resman.pl

Jako temat listu wpisać symbol klasy: A, B, C,...,G oraz Nazwisko Imię ucznia DEKLARACJA.

...................................................................................................

Skip to content